Karel Sabina
Datum narození
29.12.1813
Datum úmrtí
09.11.1877
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Studoval na staroměstském Akademickém gymnáziu, 1831-1833 na tzv. filozofii a na právech, která však nedokončil. Byl blízkým přítelem K. H. Máchy. Po studiích se krátce živil jako vychovatel ve šlechtických a patricijských rodinách, pak jako spisovatel, publicista a redaktor.
Pro své názory se opakovaně dostával do konfliktu s policií. Obava před perzekucí ho přiměla 1838 k odchodu do Vídně, kde působil v redakci proněmeckého listu Der Adler. Pro liberalisticky orientované články byl však policejně donucen opustit město a vrátit se do Prahy. 1845 se stal členem tajného politického spolku s protirakouským a republikánským zaměřením Repeal; patřil k předním politikům, kteří organizovali revoluční události 1848. V květnu 1849 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, který mu však byl změněn na 18 let těžkého žaláře. Po amnestii 1857 byl propuštěn a internován v Praze.
Pokusil se znovu živit literární prací. 1859 se pod tlakem hmotné bídy dal do služeb tajné policie, které dodával zprávy o činnosti v literárním, novinářském a politickém životě. 1866 působil jako dočasný dramaturg Prozatímního divadla, pracoval v Jednotě divadelní. Patřil k prvním, kdo se v Čechách zajímali o dělnické hnutí a snažili se pozvednout sociální uvědomění dělníků. 1870 naznačil vídeňský časopis Vaterland podezření, že je konfidentem policie, ale Sabina se před soudem očistil. 1872 byl na důvěrné schůzce literárních a politických přátel ze spolupráce s policií usvědčen, označen za zrádce národa a přinucen opustit Čechy. Odjel do Drážďan, po návratu se hájil i veřejně (brožurou Obrana proti lhářům a utrhačům), ale důvěry už nenabyl.
Prozaik, básník, literární i divadelní kritik a historik, autor operních libret a divadelních her; radikálně demokratický politik a publicista.
Pohřben je v Praze na Olšanských hřbitovech (III, 6, 187).
Textové a hudební úpravy
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
Starý ženich premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
V studni premiéra SEZONA 1883/1884 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1884/1885 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1887/1888 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1891/1892 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1892/1893 - Autor libreta
Starý ženich premiéra SEZONA 1894/1895 - Autor libreta
V studni premiéra SEZONA 1895/1896 - Autor libreta
Starý ženich premiéra SEZONA 1897/1898 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1899/1900 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1902/1903 - Autor libreta
Starý ženich premiéra SEZONA 1902/1903 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1908/1909 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1908/1909 - Autor libreta
Koncert ze staročeských písní a úryvků z oper premiéra SEZONA 1910/1911 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1915/1916 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1922/1923 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1923/1924 - Autor libreta
V studni premiéra SEZONA 1924/1925 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1933/1934 - Autor libreta
V studni premiéra SEZONA 1934/1935 - Autor libreta
Zítek premiéra SEZONA 1934/1935 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1936/1937 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1938/1939 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1943/1944 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1945/1946 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1948/1949 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1948/1949 - Autor libreta
V studni premiéra SEZONA 1948/1949 - Autor libreta
V studni premiéra SEZONA 1948/1949 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1951/1952 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1952/1953 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1954/1955 - Autor libreta
Prodaná nevěsta (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1954/1955 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1957/1958 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1960/1961 - Autor libreta
V studni premiéra SEZONA 1961/1962 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1963/1964 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1966/1967 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1970/1971 - Autor libreta
Prodaná nevěsta (Konzervatoř Praha) premiéra SEZONA 1973/1974 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1982/1983 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1983/1984 - Autor libreta
V studni (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1987/1988 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1992/1993 - Autor libreta
Braniboři v Čechách premiéra SEZONA 1997/1998 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1998/1999 - Autor libreta
Prodaná nevěsta (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) premiéra SEZONA 1999/2000 - Autor libreta
Prodaná nevěsta (Moravské divadlo Olomouc) premiéra SEZONA 2001/2002 - Autor libreta
Prodaná nevěsta (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 2002/2003 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 2004/2005 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 2008/2009 - Autor libreta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 2021/2022 - Autor libreta
Fotogalerie
Karel Sabina