Braniboři v Čechách (Opera)
Národní divadlo, od 09.05.1909 do 09.05.1915 (15x)
Na paměť 25. výročí úmrtí Bedřicha Smetany.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Karel Sabina
Inscenátoři