Zítek (Opera)
Národní divadlo, od 03.10.1934 do 05.01.1935 (9x)
Předloha
S: Blodek, V studni (o). Dílo posmrtné. Na paměť 100. výročí narozenin Viléma Blodka.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Karel Sabina
Role