Nabucco (Státní divadlo Brno) (Opera)
Smetanovo divadlo, od 11.04.1990 do 11.04.1990 (1x)
Hostování opery Státního divadla Brno.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Temistocle Solera
Překlad : Eva Bezděková
Role
Nabucco : Pavel Kamas
Zachariáš : Richard Novák
Abigail : Hana Málková
Velekněz : Jan Hladík
Abdallo : Josef Veverka
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Evžen Holiš
Nápověda : Marie Bělíková