Concert de Mozart (Virtuosi di Praga) (Koncert)
Stavovské divadlo, od 03.04.1993 do 03.04.1993 (1x)
Předloha
Symfonie D dur (Pražská) - Wolfgang Amadeus Mozart
Předehra k opeře Don Giovanni - Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro housle č. 3 G dur - Wolfgang Amadeus Mozart
Pronájem BTI.
Role
Hra na housle : Václav Hudeček