Musica non grata – Stravinskij... a přece znějí dál! (Koncert)
Národní divadlo, od 21.04.2021 do 21.04.2021 (1x)
Předloha
Jaro, píseň z cyklu Dvě písně na verše Sergeje Goroděckého - Igor Stravinskij
Kocouří ukolébavky - Igor Stravinskij
Tři písně na slova japonské poezie - Igor Stravinskij
Suita z baletu Pulcinella - Igor Stravinskij
Mše pro sbor a dechové nástroje - Igor Stravinskij
Musica non grata – Stravinskij... a přece znějí dál! -
Popis
V roce 1998 byl Igor Stravinskij americkým časopisem Time zařazen mezi sto nejvlivnějších osobností dějin 20. století. Jeho hudební tvorba je velmi rozsáhlá a velmi rozmanitá. Prošla radikálními stylovými proměnami od pozdního romantismu přes expresionismus, neoklasicismus až po experimentální směry 50. a 60. let. Právě tak je pro ni příznačná i různorodost žánrů, forem, inspirací a námětů či nástrojových obsazení. Pro náš koncert jsme proto záměrně vybrali pět Stravinského skladeb, představujících pět různých, až protikladných světů, které se navzájem zásadně liší svým hudebním jazykem, atmosférou, námětem i obsazením. Jejich jediným společným rysem je obdivuhodně proměnlivá osobnost autora.

Poctu Igoru Stravinskému uvádíme v rámci projektu Musica non grata, v němž představujeme hudbu autorů, kteří se v minulosti stali nežádoucími pro některý z totalitních režimů 20. století, především nacistický. Mezi tyto autory patří paradoxně i Stravinskij – paradoxně proto, že sám nepatřil mezi politicky zvláště angažované umělce, ani mezi ty, jejichž rasový či sociální původ by u představitelů totalitní moci budil nevoli. Přesto byla jeho hudba na konci 30. let v Německu označena za „zvrhlou“ a jako taková byla také prezentována v roce 1938 na nechvalně známé nacistické výstavě Entartete Musik v Düsseldorfu.

Program koncertu z díla Igora Stravinského:
Jaro, píseň z cyklu Dvě písně na verše Sergeje Goroděckého – Zpěv: Alžběta Poláčková
Kocouří ukolébavky – Zpěv: Kateřina Jalovcová, klarinety: Miloš Bydžovský, Jiří Kotal, Tomáš Čistecký
Tři písně na slova japonské poezie – Zpěv: Yukiko Kinjo
Suita z baletu Pulcinella
Mše pro sbor a dechové nástroje – Sólo: Jaroslav Březina

Projekt Musica non grata vznikl za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Koncert byl natočen na záznam a zhlédnout jej bylo možné v době zavřených divadel z důvodu pandemie koronaviru na kanálu YouTube.com.

Délka záznamu: 1 hodina 5 minut.

Na záznamu spolupracovaly Studio POKROK a FRMOL Production.
Hraje Orchestr Národního divadla. Záznam koncertu online na kanálu YouTube.com v rámci projektu Musica non grata.
Role
Průvodní slovo : Ondřej Hučín
Zpěv : Yukiko Kinjo
Klavír : Martin Levický
Klarinet a basklarinet : Jiří Kotal
Es klarinet : Tomáš Čistecký
Spolupracovali
Barevné korekce záznamu : Tomáš Gaisler
Inspicient : Ondřej Scholtz
Koncertní mistr : Alexej Rosík
Mistr světel : Martin Bronec
Režie záznamu : Vít Bělohradský
Střih : Jakub Helis
Vedoucí jevištního provozu : Jiří Michálek
Zvuk : Petr Sýs