Operní koncert (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 27.09.2000 do 27.09.2000 (1x)
Předloha
Popis
Nejslavnější árie a sborové scény z oper Bedřicha Smetany Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička, Dvě vdovy, Tajemství, Čertova stěna a Libuše.
Operní koncert v rámci 10. mezinárodního festivalu Pražský podzim. Účinkují orchestr Státní opery Praha a Kühnův smíšený sbor.
Inscenátoři