Polovecké tance (Taneční konzervatoř Praha) (Balet)
Stavovské divadlo, od 15.12.2002 do 15.12.2002 (2x)
Národní divadlo ve spolupráci se Společností tance při Taneční konzervatoři Praha o. s. S: Čajkovskij, Serenáda pro smyčce (b). Choreografie podle Michaela Fokina.
Inscenátoři
Choreografie : Jaroslav Slavický
Kostýmy : Josef Jelínek
Spolupracovali
Inspicient : Daniela Kalvodová