Zemlinsky 150 – Závěrečný koncert (Musica non grata) (Koncert)
Státní opera, od 10.10.2021 do 10.10.2021 (1x)
Předloha
Lyrická symfonie, op. 18 - Alexander Zemlinsky
Zemlinsky 150 – Závěrečný koncert (Musica non grata)
Malva (fragment opery) - Alexander Zemlinsky
Hochzeitsgesang (Svatební píseň) - Alexander Zemlinsky
Frühlingsglaube (Důvěra v jaro) - Alexander Zemlinsky
Geheimnis (Tajemství) - Alexander Zemlinsky
Popis
Dirigent, skladatel a pedagog Alexander Zemlinsky působil v Praze jako šéf opery Nového německého divadla v letech 1911–1927 a dovedl tuto scénu k mnoha mezinárodním úspěchům. Rozšířil její repertoár, řadu děl uvedl ve světové premiéře – jako například monodrama Arnolda Schönberga Očekávání. Během jeho uměleckého vedení se uváděla rovněž díla Ernst Křenka, Paula Hindemitha, Ericha Wolfganga Korngolda či Franze Schrekera. Vedle toho se mu podařilo přivést do Prahy význačné umělce a umělkyně své doby, k nimž náleželi Maria Hussa, Paul Pella, Friedrich Schorr, Leo Slezak, Richard Tauber či Lotte Lehmann. Roku 1933 musel Zemlinsky prchnout z Berlína, kde tehdy působil, nejprve do Vídně a následně do Spojených států.
Závěrečný koncert festivalu je věnován výlučně Zemlinskému a jeho hudbě. Kromě jeho slavné Lyrické symfonie budou uvedena dvě menší, méně známá díla pro sbor a orchestr. Pomyslnou třešničkou na dortu je světové premiéra fragmentu opery Malva, kterou Zemlinsky nedokončil. Předlohou libreta je stejnojmenná kniha Maxima Gorkého “Malva”. Malva zazní v orchestraci Antonyho Beaumonta, a to právě pro projekt Musica non grata.

Program koncertu z díla Alexandera Zemlinského:
Malva (fragment opery), světová premiéra – instrumentace: Antony Beaumont, Malva: Jana Sibera, Jacob: Josef Moravec, Vasilij: Jiří Hájek
Hochzeitsgesang (Svatební zpěv), moteto pro kantora, smíšený sbor a varhany – kantor: Michal Foršt, varhany Jan Kalfus
Frühlingsglaube (Důvěra v jaro) a Geheimnis (Tajemství) pro smíšený sbor a smyčcový orchestr

--- přestávka ---

Lyrische Symphonie (Lyrická symfonie), op. 18 – soprán: Johanni van Oostrum, baryton: Michael Nagy

Délka koncertu 1 hodina 40 minut, 1 přestávka.
Hudební festival u příležitosti 150. výročí narození Alexandra Zemlinského 8.–10. října 2021. Účinkuje Sbor a Orchestr Státní opery.
Inscenátoři
Role
Baryton : Michael Nagy
Kantor : Michal Foršt
Malva : Jana Sibera
Varhany : Jan Kalfus
Vasilij : Jiří Hájek
Spolupracovali