Zemlinsky 150 – Zemlinsky, Brahms, Berg (Musica non grata) (Koncert)
České muzeum hudby, od 08.10.2021 do 08.10.2021 (1x)
Předloha
Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll, op. 114 - Johannes Brahms
Zemlinsky 150 – Zemlinsky, Brahms, Berg (Musica non grata)
Čtyři kusy pro klarinet a klavír op. 5 - Alban Berg
Trio pro klarinet, violoncello a klavír d moll, op. 3 - Alexander Zemlinsky
Popis
Patrně nejznámější Zemlinského komorní dílo – Trio d moll op. 3 pro klarinet, violoncello a klavír, vzniklo koncem 90. let 19. století, a to jako soutěžní skladba do soutěže skladatelů, vypsané Vídeňským spolkem hudebních umělců (Wiener Tonkünstler-Verein). Zemlinsky hledal inspiraci, jak sám vzpomíná, u Johannese Brahmse: „Vzpomínám si, že i mezi mými kolegy se považovalo za zvlášť chvályhodné komponovat co nejvíce ‚brahmsovsky‘. Také jsme byli ve Vídni brzy pověstní jako nebezpeční ‚bráhmíni‘.“ Ve stejném nástrojovém obsazení proto zazní i Brahmsovo Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll, op. 114. Koncert doplní Čtyři skladby pro klarinet a klavír Albana Berga, jehož dílo Zemlinsky ve svém pražském období propagoval.

Klarinet: Karl-Heinz Steffens
Violoncello: Claudio Bohórquez
Klavír: Michal Friedlander

Program koncertu:
Johannes Brahms: Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll, op. 114
Alban Berg: Čtyři kusy pro klarinet a klavír, op. 5
Alexander Zemlinsky: Trio d moll op. 3 pro klarinet, violoncello a klavír
Hudební festival u příležitosti 150. výročí narození Alexandra Zemlinského 8.–10. října 2021.
Inscenátoři
Dramaturgie : Kai Hinrich Müller
Spolupracovali