Suite en blanc (Svita v bílém) (Bohemia balet) (Balet)
Stavovské divadlo, od 30.11.2008 do 20.02.2011 (5x)
Předloha
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Společnost tance při TK ve spolupráci s ND. S: Kuchyňská revue (b), Bjerkely (Březový háj) (b) a Večerní písně (b). V reprízách s dalšími tituly. V premiéře neuvedeno obsazení.
Inscenátoři
Choreografie : Serge Lifar
Nastudování : Kateřina Slavická
Spolupracovali
Odborná spolupráce : Cyrille Atanassoff
Pedagogická spolupráce : Jurij Slypyč