Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Nová scéna, od 22.12.2022 do 22.12.2022 (3x)
Účinkují členové Dětské opery Praha a členové Orchestru Národního divadla.
Inscenátoři
Spolupracovali