Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Stavovské divadlo, od 19.12.2010 do 22.12.2011 (6x)
Vystoupení Dětské opery Praha. Doprovází Dechové kvinteto Academia.