Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Stavovské divadlo, od 23.12.2013 do 23.12.2013 (3x)
Vystoupení Dětské opery Praha. Sbor a orchestr Dětské opery Praha.
Inscenátoři