Soud lásky (Dramatické oddělení konservatoře hudby a Lidové divadlo) (Činohra)
Dne 17.12.1941 v 15:30
Prozatímní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Fanetta z Romaninu: Eliška (Eva) Mašátová (Posluchač Konzervatoře)
Vilém Balbz: Felix Le Breux (Posluchač Konzervatoře)
Petr: Jaromír Spal (Posluchač Konzervatoře)
Francesco Petrarca: Jaroslav Kapr-Vyhar (Posluchač Konzervatoře)
Simon Doria: Karel Houska (Posluchač Konzervatoře)
Lanfranc Cigalla: Josef Pehr (Posluchač Konzervatoře)
Brianda z Luny: Vlasta Lipovská (Posluchač Konzervatoře)
Loys Lascaris: Karel Sedláček (Posluchač Konzervatoře)
Papežský komisař: Ladislav Fišer (Posluchač Konzervatoře)
Lauretta de Sade: Libuše Sobotová (Posluchač Konzervatoře)
První páže paní Fanetty: Jiří Maršálek (Posluchač Konzervatoře)
Druhé páže paní Fanetty: Jaroslav Heyduk (Posluchač Konzervatoře)
Ysoarda z Ansoys: Dagmar Prokopová (Posluchač Konzervatoře)
Blanca ze Flassans: Ludmila Káchová (Posluchač Konzervatoře)
Don Esparbilla: Václav Král (Posluchač Konzervatoře)