Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Dne 22.12.2018 v 15:00
Nová scéna
Účinkuje orchestr a sbor Dětské opery Praha.
Role
Hra na varhany: Petr Čech (Host)
Soprán: Aneta Schwarzová (Host)
Alt: Sylva Čmugrová (Vlastní)
Tenor: Ondřej Benek (Host)
Bas: Daniel Kfelíř (Host)
Mezzosoprán: Neuveden (Neuvedeno)