Leonore (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 12.03.1994 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, výpomocný sbor
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Joseph Sonnleithner
Inscenátoři
Dirigent: Thomas Hauk
Režie: Helge Thoma
Sbormistr: Miriam Němcová
Role
Don Fernando: René Tuček (Vlastní)
Florestan: Jon Ketilsson (Host)
Rocco: Karel Petr (Vlastní)
Jaquino: Jan Ježek (Vlastní)
První vězeň: Miroslav Frydlewicz (Vlastní)
Druhý vězeň: Peter Poldauf (Vlastní)
Don Pizarro: Pavel Horáček (Vlastní)
Leonore: Magdaléna Hajóssyová (Host)
Marzelline: Simona Procházková (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Thomas Hauk, Jon Bara Johansen
Asistent režie: Jaroslav Těšitel
Hlavní inspicient: Jiří Janeček
Pomocná režie: Martin Otava