Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Dne 22.12.2019 v 15:00
Nová scéna
Orchestr a sbor Dětské opery Praha.
Role
Hra na varhany: Petr Čech (Host)
Soprán: Barbora Řeřichová (Host)
Alt: Veronika Čejková (Host)
Tenor: Miloš Guth (Host)