Její pastorkyňa (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 17.11.1996 v 14:00
Státní opera
Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha<br> <br> Provozovací práva: UNIVERSAL EDITION Vídeň
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Leoš Janáček
Inscenátoři
Role
Jenůfa: Jana Havranová (Vlastní)
Stárek: Oldřich Kříž (Vlastní)
Rychtář: Karel Petr (Vlastní)
Rychtářka: Libuše Macháčková-Hrubá (Vlastní)
Pastuchyňa: Jiřina Přívratská (Vlastní)
Karolka: Jitka Svobodová (Vlastní)
Jano: Dagmar Vaňkátová (Vlastní)
Barena: Iveta Žižlavská (Vlastní)
Tetka: Jana Maříková (Vlastní)
Hlas za scénou: Rudolf Prázný (Vlastní)
Stařenka Buryjovka: Věra Páchová (Host)
Laca Klemeň: Leo Marian Vodička (Host)
Števa Buryja: Jan Ježek (Host)
Kostelnička Buryjovka: Antonie Denygrová (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Neuveden, Thomas Hauk
Asistent režie: Petr Šimák, Ctibor Drmela
Hudební příprava: Václav Loskot, Jitka Nešverová
Hlavní inspicient: Olga Hlavsová
Nápověda: Jiřina Barochová
Technická realizace scény: Stanislav Hrdlička