Bohéma (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 31.01.2004 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Michael Keprt
Choreografie: Petr Jirsa
Kostýmy: Pavel Bílek
Sbormistr: Adolf Melichar
Scéna: Pavel Bílek
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála
Role
Schaunard: Martin Matoušek (Host)
Benoit: Milan Bürger (Vlastní)
Mimi: Maria Haan (Vlastní)
Musetta: Michaela Várady (Host)
Parpignol: Alfréd Hampel (Host)
Seržant: