Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze (Balet)
Dne 24.04.1987 v 19:00
Smetanovo divadlo
Předloha
Pohádka o Popelce (části z baletu Špalíček) - Bohuslav Martinů
Koncert pro housle a orchestr - Don Juan (II. věta) - Alban Berg
Představení začínalo Koncertní částí - klasický baletní odkaz. Program této části ani obsazení se nedochovalo.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Mirka Vlášková
Role
Don Juan - Don Miguel z Maňary: Ondřej Boháč (Posluchač Konzervatoře)
Doňa Isabela: Gabriela Černá (Posluchač Konzervatoře)
Comtur - Don Flavio: Jakub Saic (Posluchač Konzervatoře)
Padre Trifóne: Jiří Szczudlík (Posluchač Konzervatoře)
Marcelina: Josefína Lecianová (Posluchač Konzervatoře)
Kurtizány: Daniela Dohnalová (Posluchač Konzervatoře), Magdalena Bayerová (Posluchač Konzervatoře), Jitka Tůmová (Posluchač Konzervatoře), Dana Čihařová (Posluchač Konzervatoře), Kateřina Pavlíčková (Posluchač Konzervatoře), Jana Medová (Posluchač Konzervatoře)
Popelka: Magdalena Bayerová (Posluchač Konzervatoře)
Princ: Jan Podařil (Posluchač Konzervatoře)
Zlé sestry: Viola Zoppe (Posluchač Konzervatoře), Helena Kordačová (Posluchač Konzervatoře)
Víla: Kateřina Pavlíčková (Posluchač Konzervatoře)
Otec: Stanislav Fečo (Posluchač Konzervatoře)
Muzikanti: Jiří Pokorný (Posluchač Konzervatoře), Jan Schmiedhamer (Posluchač Konzervatoře), Vojtěch Vaníček (Posluchač Konzervatoře)
Tetky: Daniela Dohnalová (Posluchač Konzervatoře), Dana Čihařová (Posluchač Konzervatoře), Kateřina Pavlíčková (Posluchač Konzervatoře)
Strakapoun: Jan Glässner (Posluchač Konzervatoře)
Spolupracovali