Sestra Angelica (Městské divadlo Ústí nad Labem) (Opera)
Dne 22.01.1995 v 19:00
Národní divadlo
Festival českého hudebního divadla Praha ´95 pod záštitou ministra kultury Pavla Tigrida. S: Leoncavallo, Komedianti (o)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Giovacchino Forzano
Inscenátoři
Role
Suor Angelica / Sestra Angelika: Ivana Hybešová (Host)
La Zia principessa / Kněžna: Věra Páchová (Host)
Suor Genovieffa / Sestra Jenovéfa: Miroslava Kalašová (Host)
Suor Osmina / Sestra Osmina: Emilie Michnová (Host)
Suor Dolcina / Sestra Dolcina: Věra Čechová (Host)
Abatyše: Ludmila Škorpilová (Host)
Sestra horlitelka: Hana Pašková (Host)
Učitelka novicek: Stanislava Moravová (Host)
Sestra almužnice: Jarmila Mrkusová (Host)
Sestra almužnice: Jaroslava Moozová (Host)
Laická sestra: Emilie Michnová (Host)
Laická sestra: Jiřina Machulová (Host)