Tomáš Becket (Čest Boží) (Národní divadlo Brno) (Činohra)
Dne 14.11.1995 v 19:00
Stavovské divadlo
Předloha
Čest Boží - Jean Anouilh
Tomáš Becket (Čest Boží) - Jean Anouilh
Hostování činohry Národního divadla Brno.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dramaturgie: Václav Cejpek
Režie: Zbyněk Srba
Role
Král: Martin Havelka (Host)
Tomáš Becket: Igor Bareš (Host)
Královna: Magda Kirchnerová (Host)
Královna matka: Drahomíra Hofmanová (Host)
Gwendolina: Dana Pešková (Host)
Arcibiskup: František Derfler (Host)
Gilbert Folliot: Jiří Pištěk (Host)
Biskup oxfordský: Jaroslav Dufek (Host)
Biskup yorský: Rudolf Krátký (Host)
Ludvík, král francouzský: Jan Zvoník (Host)
Papež: Ladislav Lakomý (Host)
Kardinál Zambelli: Zdeněk Dvořák (Host)
Mladý mnich: David Kaloč (Host)
Převor : Jindřich Světnica (Host)
Drvoštěpova dcera: Jana Štvrtecká (Host)
Dívka: Zuzana Slavíková (Host)
První normanský baron: Jan Grygar (Host)
Druhý normanský baron: Petr Jančařík (Host)
Třetí normanský baron: Martin Sláma (Host)
Francouzský baron: Vladimír Krátký (Host)