Musica non grata – Haas–Krása... a přece znějí dál! (Koncert)
Dne 05.05.2021 v 17:00
Státní opera
Předloha
Předehra pro rozhlas, op. 11, pro malý orchestr, mužský kvartet a recitaci - Pavel Haas
Symfonie pro malý orchestr a alt - Hans Krása
Musica non grata – Haas–Krása... a přece znějí dál! -
Orchestr Státní opery. Záznam koncertu online na kanálu YouTube.com v rámci projektu Musica non grata.
Role
Mužský kvartet: Jaroslav Březina (Vlastní), Ivo Hrachovec (Vlastní), Jiří Hájek (Vlastní), Josef Moravec (Vlastní)
Alt: Veronika Hajnová (Vlastní)
Průvodní slovo: Tomáš Kraus (Host), Lubomír Spurný (Host)
Spolupracovali
Asistent hudební režie: Jana Cecílie Mimrová
Barevné korekce záznamu: Tomáš Gaisler
Inspicient: Ondřej Slavík
Koncertní mistr: Radovan Šandera
Mistr světel : Jan Dörner
Obrazová postprodukce: Lukáš Panoch
Režijní spolupráce: Petr Jirsa
Vedoucí jevištního provozu : Pavel Dautovský
Záznam byl zveřejněn dne 5. 5. 2021 v 17.00.