Tvrdé palice (Opera)
Dne 02.12.1910 v 14:45
Národní divadlo
S: Dohnányi, Závoj Pierotčin (b).V repr. s dalšími inscenacemi.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Josef Štolba
Inscenátoři
Role
Vávra: František Šír (Vlastní)
Toník: Mirko Štork (Vlastní)
Říhová: Hedy Feldenová (Vlastní)
Lenka: Kamila Ungrová (Vlastní)
Kmotr Řeřicha: Václav Kliment (Vlastní)
Představení pro studentstvo. Ve prospěch České zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež v království Českém.
Fotogalerie
Tvrdé palice - 25.09.1910, Kamila Ungrová (Lenka)