Z pohádky do pohádky (Balet)
Dne 05.05.1926 v 15:00
Národní divadlo
Předloha
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Ladislav Novák
Inscenátoři
Dirigent: Rudolf Zamrzla
Choreografie: Augustin Berger
Role
Babička: Vilemína Hájková (Vlastní)
Její vnučka: Marta Müllerová (Vlastní)
Voják: Oldřich Kosek (Vlastní)
Stará panna: Karla Kramrová (Vlastní)
Její starší sestra: Neuveden (Neuvedeno)
Jejich matka: Vilemína Hájková (Vlastní)
Student: Otakar Hora (Vlastní)
Pražský Pepík: Antonín Borovička (Vlastní)
Kolovrátkář: František Anton (Vlastní)
Uzenářský učeň: Josef Müller (Vlastní)
Dítě: Neuveden (Neuvedeno)
Turista: Emanuel Famíra (Vlastní)
Veřejný posluha: Emil Fasl (Vlastní)
Hlídač: Josef Neumann (Vlastní)
Král: Karel Kolár (Vlastní)
Princezna Zlatovláska: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Princ Radoslav: Luisa Černá (Vlastní)
Indický princ: Jan Fifka (Vlastní)
Turecký princ: Josef Bole (Vlastní)
Ruský princ: Václav Zintl (Vlastní)
Rytíř Želislav: Emanuel Famíra (Vlastní)
Čert: Josef Müller (Vlastní)
Krasavice: Helena Žižlavská (Vlastní)
Čertík: Františka Poláčková (Vlastní)
Jiný čertík: Marie Müllnerová (Vlastní)
Král: Josef Polák (Vlastní)
Královna: Helena Towarnická (Vlastní)
Stařena: Vilemína Hájková (Vlastní)
Princ z neznámých krajů: Luisa Černá (Vlastní)
Králův komoří: Neuveden (Neuvedeno)
Maršálek: Neuveden (Neuvedeno)
Dvorský šašek: Neuveden (Neuvedeno)
Kuchař: Antonín Novotný (Vlastní)
Důstojník: Oldřich Kosek (Vlastní)
Sklepmistr: Václav (Josef) Sazima (Vlastní)
Duch času: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Šestnácté století: Helena Žižlavská (Vlastní)
Leden: Josefa Macáková (Vlastní)
Březen: Štěpánka Fuchsová (Vlastní)
Duben: Marie Antošová (Vlastní)
Květen: Anna Renetová (Vlastní)
Červen: Marta Bukovanská (Vlastní)
Červenec: Helena Holečková (Vlastní)
Srpen: Zdeňka Palečková (Vlastní)
Září: Máňa (Marie) Zabylová (Vlastní)
Říjen: Helena Zabylová (Vlastní)
Listopad: Josefa Zintlová (Vlastní)
Prosinec: Marie Malíková (Vlastní)
Kuchtík: Eugena Engelbertová (Vlastní)
Cizinec: Karel Váňa (Vlastní)
Jeho průvodce: František Anton (Vlastní)
Sloužící: Václav Mattuš (Vlastní)
Vůdce Petrovských: Oldřich Kosek (Vlastní)
Petrovský: Josef Müller (Vlastní)
Jiný Petrovský: Bohumil (Karel) Tichý (Vlastní)
Vodní víla: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Svatojanská muška: B. Mašková (Vlastní)
Lesní mužík: Helena Jirásková (Vlastní)
Jiný lesní mužík: Marta Bukovanská (Vlastní)
Osel: Emanuel Famíra (Vlastní)
Pes: Milada Matoušová (Vlastní)
Kočka: Zdenka Čančíková (Vlastní)
Kohout: Marie Antošová (Vlastní)
Druhá muška: Neuveden (Neuvedeno)
Preclíkář: Neuveden (Neuvedeno)
Jehlička, krejčí: Karel Hruška (Vlastní)
Milena, jeho choť: Luisa Černá (Vlastní)
Růženka, jejich dcera: Zdenka Sedláčková (Vlastní)
Potulný muzikant: Miloš Martinec (Vlastní)
Pro školní mládež.
Fotogalerie
Z pohádky do pohádky - 09.07.1914, Hermína Kratinová (Babička)
Z pohádky do pohádky - 09.07.1914, Marta Müllerová (Vnučka), Hermína Kratinová (Babička)