Z pohádky do pohádky (Balet)
Dne 28.11.1928 v 19:00
Stavovské divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Ladislav Novák
Inscenátoři
Role
Babička: Vilemína Hájková (Vlastní)
Její vnučka: M. Slabá (Dětská role)
Pražský Pepík: Oldřich Kosek (Vlastní)
Preclikář: František (Serafin) Bubla (Vlastní)
Kolovrátkář: Karel Koudelka (Vlastní)
Strážník: Karel Lička (Vlastní)
Filmový režisér: Miloš Martinec (Vlastní)
Kinooperatér: Emanuel Famíra (Vlastní)
Druhý hlídač: Emil Fasl (Vlastní)
Král: Jaroslav Hladík (Vlastní)
Princezna Zlatovláska: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Princ Radoslav: Karel Pirník (Vlastní)
Indický princ: Vadim Baldin (Vlastní)
Turecký princ: Emanuel Famíra (Vlastní)
Ruský princ: Václav Pohan (Vlastní)
Lovec: Luisa Černá (Vlastní)
Jehlička: Josef Müller (Vlastní)
Rytíř Želislav: Emanuel Famíra (Vlastní)
Milena: Luisa Černá (Vlastní)
Čert: Karel Pirník (Vlastní)
Krasavice: Helena Štěpánková (Vlastní)
Čertík: Anna Buriánová (Vlastní)
Jiný čertík: Růžena Gottliebová (Vlastní)
Kostlivec: František (Serafin) Bubla (Vlastní)
Král: Miloš Martinec (Vlastní)
Královna: Amalie Bulíková (Vlastní)
Růženka: Zdenka Sedláčková (Vlastní)
Princ z neznámých krajů: Luisa Černá (Vlastní)
Kuchař: Antonín Novotný (Vlastní)
Důstojník: Václav (Josef) Sazima (Vlastní)
Sklepmistr: Václav Rabas (Vlastní)
Duch času: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Šestnácté století: Helena Štěpánková (Vlastní)
Leden: Ria (Marie) Astrová (Vlastní)
Únor: Helena Holečková (Vlastní)
Březen: Štěpánka Fuchsová (Vlastní)
Duben: Bohumila Müllnerová (Vlastní)
Květen: Zdeňka Palečková (Vlastní)
Červen: Marie Hoyerová (Vlastní)
Červenec: Máňa (Marie) Zabylová (Vlastní)
Září: Eva Vrchlická ml. (Vlastní)
Říjen: Helena Zabylová (Vlastní)
Listopad: Ema Geitlerová (Vlastní)
Prosinec: Marie Malíková (Vlastní)
Sloužící: František Anton (Vlastní)
Svatojanská muška: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Osel: Antonín Borovička (Vlastní)
Pes: Milada Matoušová (Vlastní)
Kočka: Lída Říhová (Vlastní)
Kohout: Růžena Píšová (Vlastní)
Motýl: Karel Pirník (Vlastní)
Posluha: Josef Loskot (Vlastní)
První hlídač: Josef Pacák (Vlastní)
Čarodějnice: Vilemína Hájková (Vlastní)
Hofmistr: Václav Zatiranda (Vlastní)
Šašek: František (Serafin) Bubla (Vlastní)
Botanik: Jaroslav Hladík (Vlastní)
Prvý Petrovský: Josef Müller (Vlastní)
Druhý Petrovský: Oldřich Kosek (Vlastní)
Třetí Petrovský: Václav Pohan (Vlastní)
Zvonek: Helena Štěpánková (Vlastní)
Hlídač: Karel Mathiasko (Vlastní)
Kostýmní a scénické návrhy
Z pohádky do pohádky - 24.11.1928, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Z pohádky do pohádky - 24.11.1928, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Z pohádky do pohádky - 24.11.1928, Josef Matěj Gottlieb - návrhy kostýmů