Emigrant (Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého) (Činohra)
Dne 03.07.1926 v 19:00
Stavovské divadlo
Slavnostní představení na paměť 40tiletého trvání Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého.
Inscenátoři
Role
Jan Pešek: Josef Godek (Host)
Apolina: Fanči Kracmanová (Host)
Lenorka: Miloslava Mellanová (Host)
Březina: Otto Oppl (Host)
Březinová: Anna Turečková (Host)
Jiřík: Vladimír Čaha (Host)
P. Bonaventura Pítr: František Zima (Host)
Kořínek: Josef Jošt (Host)
Zachar: František Čihák (Host)
Luňáček: Karel Vitouš (Host)
Kudrna: Miloš Zeibert (Host)
Václav: Otakar Růžička (Host)
Prokop: Ferdinand Kozel (Host)
Pepka: Emma Klinerová (Host)
Moc: Václav Sojka (Host)
Vrba: Josef Mičan (Host)
Cyrus: Jan Liška (Host)
Dostál: Alois Pátek (Host)
Kostelník: Boh. Kulhánek (Host)
Stařena: Lída Šťastná (Host)
První žena z Bezděkova: B. Humlová (Host)
Druhá žena z Bezděkova: T. Krieschová (Host)
Pobočník: Egon Kraus (Host)
Poručík: Eman Davídek (Host)
Desátník z pruského vojska: Josef Ludvík (Host)
Strážmistr husarský z pruského vojska: Josef Šťastný (Host)
Slavnostní představení na paměť 40tiletého trvání Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého.