Novina velmi žalostná, která se stala s jednou paní, páchajíce ona cizoložství
Autoři