Ty, který tu zpíváš nyní (Ostatní)
Velká opereta, od 07.05.1946 do 24.05.1946 (5x)
Předloha
Příkladná píseň o smrti člověka -
Hra kratochvilná o těch sedlácích -
Ke cti a chvále blahosl. Panny Marie -
Novina velmi žalostná, která se stala s jednou paní, páchajíce ona cizoložství -
Tygr, ten jest přeukrutné zvíře -
Hra o prohrané velké bitvě, kterou velký vezír Mustafa Baša chtěl dobýti Vídně -
Hra o tom, co jest se stalo v městě Jemnici -
Jenom tanec -
Hra o Karolině na příklad mládencům a pannám -
Pásmo lidových her a zpěvů (kramářské písně) sestavil J. Honzl. Kresby: M.Němec; komentáře: K. Pech. In memoriam Z. Stránského. Představení Studia ND.