Zastávka ve druhém poschodí
Role
Letringuier: Jindřich Mošna
Karolina: Marie Málková
Pavel Tacareb: Alois Sedláček
Paní Champbondetová: Matylda Křepelová
Theodor Garambois: Pravoslav Řada
Durozoir: Alfréd Karbus
Pan Lamiral: Otakar Sauer
Paní Lamiralová: Marie Horníková
Pan Casgnol: Karel Pulc
Dáma pod závojem: Karolina (Karla) Maličká