Marína Havranová
Role
Marína: Eva Klenová
Dušan Havran: Jiří Dohnal
Viktor Žiaranský: Josef Gruss
Elemír Pulodnický: František Filipovský
Druhý hajduk: Jiří Bičík
Třetí hajduk: Eduard Blažek
První student: Jan Plavka
Druhý student: Jan Bělka
Fotogalerie
Marína Havranová - 23.06.1948, Eva Klenová (Marína)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Eva Klenová (Marína), Josef Gruss (Viktor Žiaranský)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, František Filipovský (Elemír Pulodnický)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Jarmila Kronbauerová (Málika)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Jiří Dohnal (Dušan Havran)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Jiří Dohnal (Dušan Havran), Eva Klenová (Marína)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Josef Gruss (Viktor Žiaranský)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Marie Burešová (Žofka)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Marie Ježková (Marka)
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Marína Havranová - 23.06.1948, Václav Švorc (Matouš)
Foto: Josef Heinrich