Svou hlavu ke mně skloň
Role
Hra na klavír: František Picka