Proslov - o odborovém sdružení československém
Role
Přednes: Vojta Novák