Baletní večer sovětských umělců
Autoři
Role
Klavírní doprovod: Věra Vladimirova
Spoluúčinkují: Marta Krásová, Přemysl Kočí
Hra na housle: Spytihněv Šorm
Hra na klavír: Alena Pokorná
Hra na violoncello: Josef Chuchro