Mrtvé duše
Role
Čičikov Pavel Ivanovič: V. V. Bělokurov
Sekretář poručnické rady: A. G. Šiškov
Číšník v čajovně: V. D. Stěpanov
Gubernátorovův sluha: D. A. Klimov
Antipatr Zacharovič, prokurátor: M. I. Prudkin, G. G. Konskij
Ivan Grigorjevič, předseda komory: N. P. Larin
Alexej Ivanovič, policejní ředitel: N. A. Antonov
Gubernátorova žena: S. N. Garrelová
Perchunovskij, úředník: N. A. Šavykin
Berebendovskij, úředník: V. D. Stěpanov
Kuku, úředník: V. P. Markov
Vicegubernátor: V. M. Damskij
Vicegubernátorova žena: N. V. Bazarovová
Manilov, statkář: M. N. Kedrov
Sobakevič Michail Semjonovič, statkář: A. N. Gribov
Nozdrev, statkář: B. N. Livanov
Mižurev: N. K. Svobodin
Pljuškin, statkář: B. J: Petkev
Proško: V. K. Trošin
Porfirij: B. I. Balakin
Korobočka, statkářka: A. P. Zujevová
Poštmistr: N. A. Šavykin
Anna Grigorjevna: O. N. Labzinovová
Mac Donald Karlovč: I. M. Rajevskij
Sysoj Pafnuťjevič: V. D. Stěpanov
Četnický plukovník: S. G. Jarov