Večer tříkrálový
Autoři
Role
Orsino, vévoada illyrský: Viktor Kočí, Vojtěch Filip
Sebastiano, Violin bratr: Pavel Červinka
Rytíř Tobiáš Říhal, Oliviin strýc: Bohuslav Maršík
Rytíř Ondřej Třasořitka: Jaroslav Mrázek
Malvolio, správce Oliviina domu: Jan Panenka
Marie, Oliviina společnice: Marcela Černochová, Jana Kloučková
Vejražka, šašek: Ivan Kusnjer
Antonio, lodní kapitán: Rafael Kubita
Jiný kapitán: Jan Panenka