Gran Partita
Role
I. hoboj: Vratislav Vlna
II. hoboj: Marta Bílá
I. klarinet: Jan Hejhal
II. klarinet: David Šimeček
I. basetový roh: Hanuš Axmann
II. basetový roh: Tomáš Čistecký
I. lesní roh: Daniela Roubíčková
II. lesní roh: Jan Mach
III. lesní roh: Adéla Volcová
IV. lesní roh: Pavel Jirásek
I. fagot: Jan Hudeček
Kontrabas: Petr Vašinka