Jana Červinková
Životopis
Sopranistka, zpěvu se věnovala od dětství nejprve v dětském pěveckém sboru a základní umělecké škole v Litoměřicích, později v soukromých hodinách u operní pěvkyně Jitky Slavíčkové. Ještě jako studentka zpěvu na konzervatoři v Teplicích vyhrála první cenu v soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky (2001), která ji opravňovala k reprezentaci školy ve stipendijní soutěži firmy YAMAHA, kterou také vyhrála. V roce 2002 zaznamenala výrazný úspěch na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde nejen získala první ceny v oboru operním a písňovém, ale odnesla si rovněž Cenu Českého rozhlasu, za nejlepší interpretaci díla českého autora, Cenu Státní opery Praha a Cenu Opery Mozart, obě za interpretaci operních árií. Teplickou konzervatoř absolvovala v roce 2003. Hostovala ve Státní opeře Praha, v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Na repertoáru má role Mozartovy První dámy (Kouzelná flétna) a Hraběnky (Figarova svatba), Verdiho Aniny (La traviata) a Hraběnky Ceprano (Rigoletto), Pucciniho Liu (Turandot) a další.

Aktualizace: 2005
Role
La traviata (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Annina
Rigoletto (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Hraběnka Ceprano
Kouzelná flétna (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2002/2003 - První dáma
Její pastorkyňa premiéra SEZONA 2005/2006 - Barena
Fotogalerie
Červinková, Jana - civilní foto (SOP)
Foto: Jan Kačír