La traviata (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 12.04.1992 do 16.06.2006 (350x)
Popis
Inscenace převzatá do repertoáru Státní opery Praha po vzniku této samostatné instituce a jejím odloučení od Národního divadla k 1. 4. 1992; premiéra v Národním divadle (v budově Smetanova divadla) 7. 10. 1982, odehráno 139 x, první provedení ve Státní opeře Praha 12. 4. 1992, odehráno 350 x; celkový počet představení za dobu existence inscenace: 489

Libreto podle hry Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi

Nastudováno v italském originále

Jména postav opery jsou v databázi založena ve znění užívaném na začátku inscenace; později došlo na divadelních vývěskách k úpravám jmen směrem k originálnímu znění (Alfréd - Alfredo, Jiří - Georges, Giorgio, Douphal - Douphol)

Orchestr a sbor Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Francesco Maria Piave
Role