La traviata (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 12.04.1992 do 16.06.2006 (350x)
Popis
Inscenace převzatá do repertoáru Státní opery Praha po vzniku této samostatné instituce a jejím odloučení od Národního divadla k 1. 4. 1992; premiéra v Národním divadle (v budově Smetanova divadla) 7. 10. 1982, odehráno 139 x, první provedení ve Státní opeře Praha 12. 4. 1992, odehráno 350 x; celkový počet představení za dobu existence inscenace: 489

Libreto podle hry Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi

Nastudováno v italském originále

Jména postav opery jsou v databázi založena ve znění užívaném na začátku inscenace; později došlo na divadelních vývěskách k úpravám jmen směrem k originálnímu znění (Alfréd - Alfredo, Jiří - Georges, Giorgio, Douphal - Douphol)

Archivní složka sign. SOP 110 obsahuje následující materiál:
- cedule k 140. až 489. představení
- české titulky
- programová brožura 1992, 1996, 1998, 1999, 2003, 2005
- skládačka k slavnostnímu představení 16. 6. 2006 na počest životního jubilea režiséra Ladislava Štrose
- faktury vztahující se k výrobě divadelní brožury a reprintů
- mediální ohlasy včetně zahraničních
- technická dokumentace k výrobě nových kostýmů
- 2 složky fotografií z dofotografování alternací a hostů – 19. 9. 1993 a 13. 4. 1999 (Oldřich Pernica), 2. 5. 1999 (foto N. N.), 4. 11. 1999 (Jaroslav Kratochvíl), 24. 4. 2004 a 15. 1. 2005 (foto Karel Kouba)
- složka fotografií z inscenace La traviaty v produkci Opery Mozart (na programu SOP v červnu a červenci 2002, 2003, 2004)
- složka společenských fotografií Ivana Malého z představení 17. 8. 2000 v rámci Abilympiády
- CD s digitálními fotografiemi Karla Kouby z dofotografování hostů a z derniéry 16. 6. 2006


Orchestr a sbor Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Francesco Maria Piave
Role
Fotogalerie
La traviata 02.05.1999 James Clark (Alfredo Germont), Maria Tkadlčíková (Violetta Valéry)
La traviata 02.05.1999 Maria Tkadlčíková (Violetta Valéry), James Clark (Alfredo Germont)
La traviata 02.05.1999 Vladimír Chmelo (Giorgio Germont), Maria Tkadlčíková (Violetta Valéry)
La traviata 04.11.1999 celková scéna z 2. jednání, v popředí Simona Procházková (Violetta Valéry)
Foto: Jaroslav Kratochvíl
La traviata 04.11.1999 L. Hynek-Krämer, L. Koverdynský, M. Bürger, J. Hruška, N. Višnjakov
Foto: Jaroslav Kratochvíl
La traviata 04.11.1999 Simona Procházková (Violetta Valéry)
Foto: Jaroslav Kratochvíl
La traviata 04.11.1999 Simona Procházková (Violetta Valéry), Nikolaj Višnjakov (Alfredo Germont)
Foto: Jaroslav Kratochvíl
La traviata 04.11.1999 Simona Procházková (Violetta Valéry), Nikolaj Višnjakov (Alfredo Germont)
Foto: Jaroslav Kratochvíl
La traviata 04.11.1999 Simona Procházková (Violetta Valéry), Vladimír Chmelo (Giorgio Germont)
Foto: Jaroslav Kratochvíl
La traviata 12.04.1992 celková scéna z 2. jednání
Foto: Jaromír Svoboda
La traviata 12.04.1992 Helena Zachatová (Violetta Valéry)
Foto: Ivo Dankovič
La traviata 12.04.1992 Helena Zachatová (Violetta Valéry), Pavel Červinka (Giorgio Germont)
Foto: Ivo Dankovič
La traviata 12.04.1992 Pavel Červinka (Giorgio Germont)
Foto: Jaromír Svoboda
La traviata 12.04.1992 scéna k 1. jednání
Foto: Karel Kouba
La traviata 12.04.1999 Helena Zachatová (Violetta Valéry), Nikolaj Marčenko (Baron Douphal)
Foto: Ivo Dankovič
La traviata 13.04.1999 Anna Ivanova-Todorova (Violetta Valéry)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 13.04.1999 L.Hynek-Krämer,M.Bürger,V.Bělov(zády), S.Čmugrová, A.Ivanova-Todorova, O.Kříž
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 13.04.1999 Vladimir Bělov (Alfredo Germont)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 13.04.1999 Vladimir Bělov (Alfredo Germont), Anna Ivanova-Todorova (Violetta Valéry)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 13.04.1999 Vladimír Chmelo (Giorgio Germont), Anna Ivanova-Todorova (Violetta Valéry)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 15.01.2005 celková scéna z 2. jednání
Foto: Karel Kouba
La traviata 18.09.1993 D. Veselská (sbor), J. Horáček, I. Žižlavská, K. Petr, J. Ketilsson
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 18.09.1993 Iveta Žižlavská (Violetta Valéry), Jon Ketilsson (Alfredo Germont)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 18.09.1993 Iveta Žižlavská (Violetta Valéry), Jon Ketilsson (Alfredo Germont)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 18.09.1993 Iveta Žižlavská (Violetta Valéry), Jon Ketilsson (Alfredo Germont)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 18.09.1993 Iveta Žižlavská (Violetta Valéry), René Tuček (Giorgio Germont)
Foto: Oldřich Pernica
La traviata 24.04.2004 Akemi Mori (Violetta Valéry), Jozef Kundlák (Alfredo Germont)
Foto: Karel Kouba