Eduard Treskin
Datum narození
01.04.1946
Životopis
Operní a koncertní pěvec (baryton), režisér, básník a spisovatel, národní umělec republiky Tatarstán. První jevištní zkušenosti získal v rodné Kazani, nejprve jako sólista Státní filharmonie, později jako člen tamější opery. Po úspěších na pěveckých festivalech nejen v bývalém Sovětském svazu se mu přes Velké divadlo v Moskvě otevřela cesta na západ. V 90. letech odjel ze své vlasti do Čech, kdy se rozhodl pro život v Praze. Prahu si vybral nejen proto, že ho zaujala svojí krásou, ale také proto, že se nachází v samém centru Evropy, což se jevilo pro jeho profesi spojenou s neustálým cestováním velice výhodným faktorem. Eduard Treskin často vystupoval na operních scénách i v koncertních síních velkých měst mnoha evropských zemí, například v Londýně, Berlíně, Římě, Budapešti, ve Vídni či ve Frankfurtu nad Mohanem. Se svými vystoupeními procestoval velké množství zemí světa; zdroje hovoří o 94 zemích včetně Antarktidy. Svoje pěvecké vzdělání si doplňoval u Gaetana Bardiniho či Gerainta Evanse.
Ze začátku působil v České republice ve Státní opeře Praha (1992-95), kde nastudoval v premiérách Reného Anckarströma v Maškarním plesu, Hermanna a Schlemihla v Hoffmannových povídkách a v dalších velkých rolích vstupoval do repertoárových inscenací (Rigoletto, Hrabě Luna v Trubadúrovi, Germont v La traviatě). Kromě účinkování na divadle se účastnil různých vystoupení pro své krajany žijící v Česku. V roce 1998 o něm byl natočen film s názvem „Baryton Eduard Treskin“ a také nahrál s doprovodem symfonického orchestru CD s ukázkami svého pěveckého umění v různých žánrech. Mimo operního zpěvu je další sférou jeho činnosti literatura a překladatelství. Je členem Svazu ruských spisovatelů v České republice, kromě vlastní literární tvorby, mj. pro literární časopis Evropské unie Grafoman, se zabývá překlady poezie z polštiny, běloruštiny, tatarštiny, maďarštiny, češtiny a z francouzštiny. Publikoval v kolektivních sbornících spisovatelů a básníků České republiky ("Včera a dnes", "Kniha zpráv“, atd.). Vydal dvě prozaické knihy, "Rýma Michaela Jacksona" a "Jak se stát filmovou hvězdou". Je zván do porot pěveckých soutěží, např. VI. mezinárodní soutěže mladých vokalistů Vissi d´Arte 2018 v Praze.
Role
Il trovatore (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Hrabě Luna
La traviata (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Jiří Germont
Rigoletto (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Rigoletto
Hoffmannovy povídky (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1993 - Schlemihl, Crespel, Luther, Hermann
Maškarní ples (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1993 - René Anckarström
Netopýr (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1993 - Ivan
Rigoletto premiéra SEZONA 1995/1996 - Rigoletto
Fotogalerie
Hoffmannovy povídky 25.10.1992 Eduard Treskin (Crespel), Alfred Werner (Mirakel)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 E. Treskin (René Anckarström), J. Bándi (Gustav III.), Z. Kloubová (Oscar)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Eduard Treskin (René Anckarström), János Bándi (Gustav III.)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Eduard Treskin (René Anckarström), Tahira Menaždinova (Amélie)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Eduard Treskin (René Anckarström), Zdena Kloubová (Oscar)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 J.Rainerová(Ulrica Arvedson), J.Bándi(Gustav III.), E.Treskin(René Anckarst
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 P.Horáček(Hrabě Horn), E.Treskin(René Anckarström), P.Poldauf(Hrabě Horn)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 P.Horáček(Hrabě Horn),E.Treskin(René Anckarström),P.Poldauf(Hrabě Warting)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 P.Poldauf,P.Horáček, J.Rainerová,E.Treskin,J.Bándi, A.Hendrych,Z.Kloubová
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Peter Poldauf, Pavel Horáček, Eduard Treskin, János Bándi, Zdena Kloubová
Foto: Oldřich Pernica