Maškarní ples (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 21.02.1993 do 06.09.1997 (53x)
Popis
Nastudováno v italském originále

Archivní složka sign. SOP 066a obsahuje následující materiál:
- cedule k 1. až 53. představení
- programová brožura
- mediální ohlasy včetně zahraničních (úryvky z kritik i v německém překladu)
- technická dokumentace (faktury vztahující se k výrobě a reprintu programové brožury, specifikace vlásenek, vzorky fólii pro dekoraci, kresby scénických komponentů, výkres horizontu a šál, rozpis sboru, faktura za výrobu dekorace, ad.)
- složka fotografií inscenace Josefa Hanuše (i z aranžovacích zkoušek), Ivo Dankoviče a z dofotografování Oldřicha Pernici
- diapozitivy a kontakty Oldřicha Pernici
- 9 velkoformátových fotografií inscenace Josefa Hanuše


Orchestr, operní sbor a balet Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Antonio Somma
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Jan Štván
Asistent sbormistra : Jan Snítil
Hlavní inspicient : Olga Hlavsová
Jazykový poradce : Vladimír Vodeničarov
Nápověda : Jiřina Barochová
Fotogalerie
Maškarní ples 21.02.1993 E. Treskin (René Anckarström), J. Bándi (Gustav III.), Z. Kloubová (Oscar)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Eduard Treskin (René Anckarström), János Bándi (Gustav III.)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Eduard Treskin (René Anckarström), Tahira Menaždinova (Amélie)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Eduard Treskin (René Anckarström), Zdena Kloubová (Oscar)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Igor Jan (Gustav III.), Helena Zachatová (Oscar)
Foto: Josef Hanuš
Maškarní ples 21.02.1993 Igor Jan (Gustav III.), Pauletta De Vaughn (Amélie)
Foto: Josef Hanuš
Maškarní ples 21.02.1993 Igor Jan (Gustav III.), Pauletta De Vaughn (Amélie)
Foto: Josef Hanuš
Maškarní ples 21.02.1993 Igor Jan (Gustav III.), Pauletta De Vaughn (Amélie)
Foto: Josef Hanuš
Maškarní ples 21.02.1993 J.Rainerová(Ulrica Arvedson), J.Bándi(Gustav III.), E.Treskin(René Anckarst
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 János Bándi (Gustav III.), Tahira Menaždinova (Amélie)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 János Bándi (Gustav III.), Tahira Menaždinova (Amélie)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Jindřiška Rainerová (Ulrica Arvedson), Aleš Hendrych (Christian Silvano)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Jindřiška Rainerová (Ulrica Arvedson), János Bándi (Gustav III.)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Jindřiška Rainerová (Ulrica Arvedson), János Bándi (Gustav III.)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Marta Beňačková (Ulrica Arvedson)
Foto: Ivo Dankovič
Maškarní ples 21.02.1993 Oleg Korotkov (Christian Silvano), Marta Beňačková (Ulrica Arvedson)
Foto: Josef Hanuš
Maškarní ples 21.02.1993 P.Horáček(Hrabě Horn), E.Treskin(René Anckarström), P.Poldauf(Hrabě Horn)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 P.Horáček(Hrabě Horn),E.Treskin(René Anckarström),P.Poldauf(Hrabě Warting)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 P.Poldauf,P.Horáček, J.Rainerová,E.Treskin,J.Bándi, A.Hendrych,Z.Kloubová
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Pauletta De Vaughn (Amélie)
Foto: Josef Hanuš
Maškarní ples 21.02.1993 Peter Poldauf, Pavel Horáček, Eduard Treskin, János Bándi, Zdena Kloubová
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Tahira Menaždinova (Amélie), János Bándi (Gustav III.)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Tahira Menaždinova (Amélie), János Bándi (Gustav III.)
Foto: Oldřich Pernica
Maškarní ples 21.02.1993 Tomáš Bartůněk (Hrabě Warting)
Foto: Ivo Dankovič