Julius Dolanský-Heidenreich
Datum narození
23.02.1903
Datum úmrtí
26.04.1975
Další používaná jména
Julius Dolanský
Životopis
Narozen ve Všetulech (dnes Holešov), zemřel v Praze. Původním jménem Heidenreich. V letech 1922-1927 studoval na brněnské filozofické fakultě češtinu, němčinu a slovanské literatury, 1928-1930 byl stipendistou na univerzitách v Bělehradě, Záhřebu a Lublani. V roce 1933 se habilitoval pro obor srovnávacích dějin slovanských literatur na Univerzitě Karlově, kde pak působil jako soukromý docent až do uzavření vysokých škol 1939. V letech 1945-1971 zde pak byl řádným profesorem. Byl ředitelem Slovanského ústavu ČSAV (od 1952 do jeho reorganizace 1963), členem korespondentem ČSAV a mnoha vědeckých společností domácích i zahraničních. Manžel koncertní pěvkyně, divadelní a hudební referentky a překladatelky Jeleny Holečkové.
Spolupráce na inscenacích
Všeslovanský večer premiéra SEZONA 1945/1946 - Výběr
Role