Seznam představení (Jiří Pleskot)
22.04.1952 , 19:30, Tylovo divadlo (jediné provedení) (Hofmistr papežův)
06.11.1952 , 19:00, Národní divadlo (premiéra) (Čtvrtý námořník)
28.04.1953 , 19:30, Národní divadlo (derniéra) (Čtvrtý námořník)