Jan Hus (Divadlo československé armády Praha) (Činohra)
Dne 22.04.1952 v 19:30
Tylovo divadlo
V rámci přehlídky Divadelní žatvy 1951-1952. Přehlídkové představení Divadla československé armády v Praze.
Inscenátoři
Kostýmy: Ada Švecová
Režie: Otto Haas
Role
Sigmund: Josef Bělský (Host)
Jan z Chlumu: Ota Sklenčka (Host)
Václav z Dubé: Hynek Němec (Host)
Petr Zmrzlík ze Svojšína: Gustav Nezval (Host)
Mikeš Divoký z Jemnišť: Milan Jedlička (Host)
Petr z Mladenovic: Václav Beránek (Host)
M. Jan Hus: Vladimír Šmeral (Host)
M. Štěpán z Pálče: Vladimír Hlavatý (Host)
Pierre d´Ailly: Josef Bláha (Host)
Zabarella: Jaroslav Seník (Host)
Jan z Brogni: Lubomír Polách (Host)
Jan Wallenrod: Zdeněk Hodr (Host)
Biskup augšburský: Josef Chvalina (Host)
Biskup tridentský: Antonín Kandert (Host)
Biskup lodský: Josef Vošalík (Host)
Dr. Petr Štorch: František Suk (Host)
Dr. Jan z Minsterberka: František Krahulík (Host)
M. Albert z Warrentrappe: Jan Kühnmund (Host)
Dr. Jiří z Boru: Karel Houska (Host)
Jan Náz: Karel Jelínek (Host)
Kuneš ze Zvole: Josef Kotapiš (Host)
Jan, řečený Peklo: Aleš Podhorský (Host)
Mnich: Ivan Holub (Host)
Hofmistr papežův: Jiří Pleskot (Host)
Kussenpfenig: Antonín Kandert (Host)
Oswald Roll: Josef Kotapiš (Host)
Klementer: Karel Jelínek (Host)
Jiří, student: Svatopluk Skládal (Host)
Ondřej Polák: Rudolf Deyl ml. (Host)
Bernart: Václav Špidla (Host)
Matoušek: František Kovářík (Host)
Smolař: Miloš Liška (Host)
Vrchní biřic na staroměstské radnici: Karel Weinlich (Host)
Žalářník: Karel Hovorka (Host)
Anna z Frimburka: Lída Chválová (Host)
Paní Žofka ze Zderazu: Vlasta Chramostová (Host)
Marta: Marie Brožová (Host)
Petruše: Helena Friedlová (Host)
Druhé děvče: Michaela Kubisová (Host)
Druhý tovaryš: Gaston Šubert (Host)
Michal de Causis: Zdeněk Řehoř (Host)
Martin, student: Jiří Vala (Host)
Pavel: Stanislav Litera (Host)
První děvče: Ema Černá (Host)
Třetí děvče: Xenie Dušková (Host)
Čtvrtý tovaryš: Hugo Frischman (Host)
Papežský komisař: Zdeněk Dítě (Host)
Henslich Schadernich: Vlastimil Brodský (Host)
Jan, hudec: Ivan Oslejšek (Host)
Žena: Milada Matysová (Host)
První student: Vladimír Bílý (Host)
Druhý student: Karel Charvát (Host)
Máří: Světla Svozilová (Host)
První tovaryš: Lumír Peňáz (Host)
Třetí tovaryš: Karel Weinlich (Host)
První biřic: Ivan Oslejšek (Host)
Třetí biřic: Jaroslav Švehlík (Host)
Druhý biřic: Gaston Šubert (Host)
Generál cisterciáků: Čestmír Řanda (Host)
Spolupracovali