Hanuš Jelínek
Datum narození
03.09.1878
Datum úmrtí
28.04.1944
Další používaná jména
Otakar Popelka
Životopis
Narozen v Příbrami, zemřel v Praze. Studoval na gymnáziu v Příbrami (maturita 1896) a v letech 1896–1900 romanistiku a germanistiku v Praze (doktorát 1907) a na pařížské Sorbonně (1897–1899). V letech 1900–1918 učil v Praze na reálce a na Československé obchodní akademii; 1909-1910 přednášel na pozvání E. Denise o české literatuře na pařížské univerzitě; 1919–1932 působil jako vysoký úředník ministerstva zahraničí v Praze a Paříži. Účastnil se jako zpravodaj Národních listů versailleské mírové konference (1919–1920) a 1922–1925 řídil ČTK v Paříži. Přitom se dlouhá léta podílel na redakci Lumíra (1913–1940).

Publikoval v českých časopisech: Horymír (básnický debut 1893), Niva, Národní politika (zde byl divadelním referentem), Literární rozhledy, Zlatá Praha, Rozpravy Aventina aj.; i v četných časopisech francouzských: Journal des Débats, Mercure de France (kde vedl rubriku Lettres Tcheques) aj., jakož i ve francouzských časopisech vydávaných v Praze. Redigoval sborník Padesát let Umělecké besedy 1863–1913 (1913). Hojně překládal francouzskou poezii (G. Apollinaire, Ch. Baudelaire, J. Cocteau, A. Rimbaud, P. Verlaine aj.), prózu (H. Barbusse, A. Dumas ml., A. Musset aj.) i dramata (Moliere, J. Renard aj.). Mezi nejznámější patří jeho překlady staré poezie lidové a zlidovělé (Zpěvy sladké Francie).

Působil i jako propagátor české literatury ve Francii, přeložil např. Máchův Máj a několik dramat (A. Jirásek: Otec; K. Čapek: RUR; V. Dyk: Ranní ropucha, Zmoudření Dona Quijota), která byla jeho zásluhou uvedena na francouzských jevištích. O domácí umělecký život se Jelínek zasloužil též jako jeden z hlavních organizátorů Kruhu českých spisovatelů (od 1902).

Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově (12, 14).
Textové a hudební úpravy
Preciosky premiéra SEZONA 1901/1902 - Překlad
Preciosky premiéra SEZONA 1910/1911 - Překlad
Štěstí premiéra SEZONA 1911/1912 - Překlad
Marie Viktorie premiéra SEZONA 1912/1913 - Překlad
Průkopnice premiéra SEZONA 1913/1914 - Překlad
Houpačka premiéra SEZONA 1914/1915 - Překlad
Pařížanka premiéra SEZONA 1914/1915 - Překlad
Boubouroche premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Dáma s kameliemi premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Štěstí premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Zrzek premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Danton premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Domácí chléb premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Modlářka premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Rozmary Marianiny premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1922/1923 - Autor libreta
Vinice Páně premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1930/1931 - Autor libreta
Slabé pohlaví premiéra SEZONA 1931/1932 - Překlad
Dáma s kaméliemi premiéra SEZONA 1933/1934 - Překlad
Marna (Vítězná cesta) premiéra SEZONA 1934/1935 - Překlad
Před svatbou - po svatbě premiéra SEZONA 1935/1936 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1940/1941 - Autor libreta
Lucerna premiéra SEZONA 1945/1946 - Autor libreta
Večer Paula Verlaina premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1960/1961 - Autor libreta