Hanuš Jelínek
Datum narození
03.09.1878
Datum úmrtí
28.04.1944
Další používaná jména
Otakar Popelka
Životopis
Narozen v Příbrami, zemřel v Praze. Studoval na gymnáziu v Příbrami (maturita 1896) a v letech 1896-1900 romanistiku a germanistiku v Praze (doktorát 1907) a na pařížské Sorbonně (1897-1899). 1900-1918 učil v Praze na reálce a na Československé obchodní akademii. 1909-1910 přednášel na pozvání E.Denise o české literatuře na pařížské univerzitě. 1919-1932 působil jako vysoký úředník ministerstva zahraničí v Praze a Paříži. Účastnil se jako zpravodaj Národních listů versailleské mírové konference (1919-1920) a 1922-1925 řídil ČTK v Paříži. Přitom se dlouhá léta podílel na redakci Lumíra (1913-1940). Publikoval v českých časopisech: Horymír (básnický debut 1893), Niva, Národní politika (zde byl divadelním referentem), Literární rozhledy, Zlatá Praha, Rozpravy Aventina aj.; i v četných časopisech francouzských: Journal des Débats, Mercure de France (kde vedl rubriku Lettres Tcheques) aj., jakož i ve francouzských časopisech vydávaných v Praze. Redigoval sborník Padesát let Umělecké besedy, 1863-1913 (1913). Hojně překládal francouzskou poezii (G.Apollinaire, Ch.Baudelaire, J.Cocteau, A.Rimbaud, P.Verlaine aj.), prózu (H.Barbusse, A.Dumas ml., A.Musset aj.) i dramata (Moliere, J.Renard aj.). Mezi nejznámější patří jeho překlady staré poezie lidové a zlidovělé (Zpěvy sladké Francie). Působil i jako propagátor české literatury ve Francii, přeložil např. Máchův Máj a několik dramat (A.Jirásek:Otec; K.Čapek:RUR; V.Dyk:Ranní ropucha, Zmoudření Dona Quijota), která byla jeho zásluhou uvedena na francouzských jevištích. O domácí umělecký život se Jelínek zasloužil též jako jeden z hlavních organizátorů Kruhu českých spisovatelů (od 1902).
Je pohřben v Praze na Vyšehradském hřbitově (12, 14).
Textové a hudební úpravy
Preciosky premiéra SEZONA 1901/1902 - Překlad
Preciosky premiéra SEZONA 1910/1911 - Překlad
Štěstí premiéra SEZONA 1911/1912 - Překlad
Marie Viktorie premiéra SEZONA 1912/1913 - Překlad
Průkopnice premiéra SEZONA 1913/1914 - Překlad
Houpačka premiéra SEZONA 1914/1915 - Překlad
Pařížanka premiéra SEZONA 1914/1915 - Překlad
Boubouroche premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Dáma s kameliemi premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Štěstí premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Zrzek premiéra SEZONA 1916/1917 - Překlad
Danton premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Domácí chléb premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Modlářka premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Rozmary Marianiny premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1922/1923 - Autor libreta
Vinice Páně premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1930/1931 - Autor libreta
Slabé pohlaví premiéra SEZONA 1931/1932 - Překlad
Dáma s kaméliemi premiéra SEZONA 1933/1934 - Překlad
Marna (Vítězná cesta) premiéra SEZONA 1934/1935 - Překlad
Před svatbou - po svatbě premiéra SEZONA 1935/1936 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1940/1941 - Autor libreta
Lucerna premiéra SEZONA 1945/1946 - Autor libreta
Večer Paula Verlaina premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Lucerna premiéra SEZONA 1960/1961 - Autor libreta