Před svatbou - po svatbě (Činohra)
Stavovské divadlo, od 28.12.1935 do 03.02.1936 (13x)
Předloha
Manžel z donucení - Moliere
George Dandin - Moliere
Textové a hudební úpravy
Role
George Dandin : Saša Rašilov
Dorimena : Elena Hálková
Šlechtic Sotenville : Jaroslav Vojta
Alkantor : Jaroslav Průcha
Jeho paní : Eva Vrchlická
Alcidas : Jan Pivec
Klitandr : Josef Gruss
Klaudina : Elena Hálková
Lykast : Josef Gruss
Pankrác : Ladislav Pešek
Marfurius : Stanislav Neumann
První cikánka : Milada Smolíková
Druhá cikánka : Marie Ježková
Chlapec : Marta Hanzlová
Kostýmní a scénické návrhy
Manžel z donucení - 28.12.1935, František Zelenka - návrh kostýmu (Dorimena)
Manžel z donucení - 28.12.1935, František Zelenka - návrh kostýmu (Klaudina)