Jaroslav Ježek
Datum narození
25.09.1906
Datum úmrtí
01.01.1942
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v New Yorku (USA). Od dětství byl postižen vážnou oční chorobou; přes tuto indispozici vystudoval skladbu na pražské konzervatoři u K. B. Jiráka (1924–1927), na mistrovské škole u J. Suka (1927–1929) a klavírní hru u A. Šímy (1925–1930). Sblížil se s V. Nezvalem a působil v Devětsilu (scénická hudba ke hře J. Cocteaua Svatebčané na Eiffelce). Po studijním pobytu v Paříži (1927–1928) zahájil trvalou spolupráci (1928–1938) s J. Voskovcem a J. Werichem jako skladatel, později i hudební dramaturg a dirigent Osvobozeného divadla v Praze. Od r. 1939 žil v USA; po předchozím pobytu v Pensylvánii působil v New Yorku, kde vyučoval klavírní hře a řídil Československý pěvecký sbor.
Vytvořil prototyp české moderní jazzové a taneční písně. Psal též hudbu k filmům (Pudr a benzín, 1931; Peníze nebo život, 1932; U nás v Kocourkově, 1934; Hej rup!, 1934; Svět patří nám, 1937), koncertní klavírní díla (Etuda, 1933; Bagately, 1933; Rapsódie, 1938; Toccata, 1939; Sonáta, 1941), komorní skladby (2 smyčcové kvartety, 1932, 1941; Dechový kvintet, 1931), písňové cykly a díla orchestrální (Symfonická báseň, 1936) a koncertantní (Koncert pro klavír a orchestr, 1927; Fantazie pro klavír a orchestr, 1930; Koncert pro housle a dechový orchestr, 1930).
Pohřben na Olšanských hřbitovech (I. ob., 9, 91 uh), Praha 3.
Textové a hudební úpravy
Kamarád Čtvrtek premiéra SEZONA 1927/1928 - Hudba
Zpívající Benátky premiéra SEZONA 1932/1933 - Hudba
Jezero Ukereve premiéra SEZONA 1935/1936 - Hudba
Paní Studánka premiéra SEZONA 1936/1937 - Hudba
V rytmu swingu buší srdce mé premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
Re-start 2019 (PKB & BPJ) premiéra SEZONA 2018/2019 - Hudba
Role
Zpívající Benátky premiéra SEZONA 1932/1933 - Hra na klavír