Jezero Ukereve (Činohra)
Stavovské divadlo, od 08.02.1936 do 13.04.1936 (12x)
Popis
Archivní složka sign. Č 360a obsahuje následující listinný a fotografický materiál:
- dílčí výstřižky z tisku
- anotační cedule
- interní korespondence
- rozpočet na výpravu
- smlouva s V. Vančurou
- zvlášť cedule z reprízy 13. 4. 1936 (cedule dalších repríz v konvolutu sezony)
- výtvarný plakát A3 na šířku
- 1 scénický návrh B. Feuersteina
- fotografie celků scény a několik detailů postav
Textové a hudební úpravy
Role
Kara-Kara : Jaroslav Průcha
Majané : Josef Gruss
Námořník Felix Charpeau : Jan Pivec, Zdeněk Štěpánek
Seržán Martin Beaumont : Jaroslav Vojta
Robert Koch : Rudolf Deyl
Tümpl : Karel Kolár
Questenberk : Zvonimír Rogoz, Jan Pivec
Josef von Zenge : Eduard Blažek
Předseda parlamentu : František Velebný
Major Horovitz : Jiří Steimar
Poručík Schmitt : Zvonimír Rogoz, Jan Pivec
Dr. Heppenheim : Jiří Vasmut
Poddůstojník : Eduard Blažek
Vdova s dítětem : Růžena Gottliebová
První žena provázející vdovu : Stanislava Štrobachová
Druhá žena provázející vdovu : Jana Tarská
Třetí žena provázející vdovu : Marie Černá
První hlas : Karel Uher
Druhý hlas : Václav Vorel
První Uganďan : Ota Ornest
Druhý Uganďan : Miloš Pilát
Třetí Uganďan : Josef Karel
Čtvrtý Uganďan : Zdeněk Krejčí
Pátý Uganďan : Jan Ekl
Šestý Uganďan : Zdeněk Habr
Sedmý Uganďan : Jiří Charvát
Osmý Uganďan : František Velebný, Neuveden
Devátý Uganďan : Eduard Blažek, Neuveden