Svatopluk Kadlec - překladatel
Datum narození
19.10.1898
Datum úmrtí
18.05.1971
Životopis
Narozen v Libochovicích, zemřel v Dobříši. Před dokončením studia na vyšší průmyslové škole v Praze (válečná maturita 1916), byl odveden a pobyl nejprve na východní a pak jižní frontě v Albánii až do roku 1919. Po dvou semestrech strojního inženýrství na Vysoké škole technické v Praze odešel k divadlu a jako kočovný herec projezdil celé Československo. V roce 1927 hrál i v Národním divadle, pak v žižkovském divadle Akropolis.
Od roku 1928 se věnoval už pouze literatuře, především překladatelství z francouzštiny. V období 1929–1930 žil v Paříži a Marseille, živil se z příspěvků zasílaných zvláště do časopisu Trn. Byl členem brněnské Literární skupiny. Sled jeho básnických sbírek odráží vývojové proměny meziválečné poezie: apollinairovský vliv se projevuje ve sbírce Svatá rodina, ve sbírce Sketch-Book střídá hravé verše poetistického zaměření s ironizujícími gellnerovskými popěvky. Milostnou tematiku předchozí sbírky vystřídala tematika rodného kraje – Kroky na vodě.
Formální vytříbenost verše a schopnost vciťovat se do různých básnických poloh ho učinily jedním z předních překladatelů poezie. Byl prvním překladatelem Baudelairových Květů zla do češtiny. Jazykovou virtuozitu prokázal i veršovaných hrách, například komedie o Mikuláši Dačickém Žena nejsou housle. Přeložil většinu Molierových her: Tartuffe, Lakomec, Zdravý nemocný, Žárlivý Petřík, Směšné preciózky, Škola pro muže, Škola pro ženy, Kritika školy pro ženy, Versailleská improvizace, Don Juan, Misantrop, Amfytrion, Jiří Dudek, Pán z Prasečkova, Měšťák šlechticem, Scapinova šibalství, Hraběnka z Nouzova aj.
Z jeho další bohaté překladatelské činnosti jmenujme za všechny tato významná jména: Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Corneille, A. Maurois, P. Verlaine, M. Jacob, F. Jammes, F. Porché, M. Maeterlinck, Sully Prudhomme, F. Mistral, A. Camus, V. Hugo, G. de Maupassant, Stendhal, Nizámí, E. Grillparzer.
Textové a hudební úpravy
Běda lhářům premiéra SEZONA 1941/1942 - Překlad
Tartuffe premiéra SEZONA 1943/1944 - Překlad
Misantrop premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Večer Paula Verlaina premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Pán z Prasečkova premiéra SEZONA 2012/2013 - Překlad